Netwerk Adviescommissies Wonen

Netwerk Adviescommissies Wonen - logo

Wat is een Adviescommissie Wonen?
Een Adviescommissie Wonen is een lokale woonconsumentenorganisatie. Vaak werkt zo’n commissie onder de naam VAC (vrouwenadviescommissie) of WAC (woonadviescommissie). Mannen en vrouwen met verschillende achtergronden houden zich bezig met het advieswerk. De commissies werken regelmatig samen met onder meer leden van ouderenbonden en gehandicaptenplatforms. Adviescommissies Wonen zijn onafhankelijk en hebben meestal een stichtingsvorm.

Deskundig
Een commissie bestaat uit deskundige, goed geschoolde vrijwilligers die de belangen van de woonconsument op plaatselijk niveau behartigen. Tijdens het bouwproces adviseert de Adviescommissie Wonen betrokken partijen over een optimale gebruikskwaliteit. Hoe eerder een commissie betrokken is bij het bouwproces, hoe beter. Dan is het immers nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de bouw- en structuurplannen, plattegronden, visies en dergelijke.

VAC-adviezen
De adviezen bestrijken alle sectoren van de volkshuisvesting: sociale huur- en koopwoningen, vrije sector woningen, particuliere nieuwbouw en renovatiewoningen. 

Kritische woonconsumenten
De commissieleden zijn natuurlijk zelf kritische woonconsumenten. Voordat zij het advieswerk mogen leveren, krijgen ze een intensieve scholing. Ook daarna houden de leden hun kennis op peil door cursussen, werkbezoeken en vakliteratuur.