Inspraak, lobby & beleidsbeïnvloeding

VACpunt Wonen en aangesloten Adviescommssies Wonen behartigen de belangen van woonconsumenten, waarbij wij de gebruikkwaliteit van de Nederlandse woningen, woongebouwen bewaken, bevorderen, borgen en verbeteren.

Daarvoor werkt VACpunt Wonen allereerst samen met de landelijke consumentenorganisaties:

  • Woonbond (huurders)
  • Ieder(in) (netwerk mensen met een beperking en chronisch zieken)
  • Verening Eigen Huis (woningeigenaren)
  • VvE-belang. (VvE's)

Verder werkt VACpunt Wonen zoveel mogelijk samen met (bouw)branche organisaties, kennisinstituten en de overheid op het gebied van: woonkwaliteit nieuwbouw, renovatie/transformatie bestaande bouw, duurzaamheid en energiebesparing, wonen & zorg, wetgeving en normering. 

 

Ambities

Onze visie is dat elke bewoner, consument en/of gebruiker van een woning, woongebouw en woonomgeving in Nerderland mag rekenen op een optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

 

Hoe doen wij dat!

Verzamelen van de ervaringen van de lokale Adviescommissies Wonen m.b.t. de gebruikskwaliteit van woningen, woongebouwen en de woonomgeving. Daarnaast het doen van woonkwaliteitsonderzoeken onder bewoners. De resultaten worden landelijk verzameld en ingebracht bij de diverse platforms.

Inbrengen van knelpunten m.b.t. woonkwaliteit op bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid, comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

Versterking van de positie van de woonconsument door aan te sturen op de verbetering van de informatievoorziening m.b.t. woonkwaliteit. Zodat de woonconsument bewuste keuzes kan maken in relatie met de eigen woonsituatie.


Klik hier voor een overzicht van lokale Adviescommissies Wonen

 

 

 

 

Consumentendossier

NEN-commissies

Programmaraad BENG.

Bouwregelgeving