Home


Welkom op de site van VAC Asten-Someren                         

De VAC Adviescommissie Wonen is opgericht in 1994. 

Zij is een onafhankelijke partij die adviseert omtrent:

.. nieuwbouw en renovatie van woningen en woongebouwen 

.. aanpassing bestaande woningen
.. (her)inrichting woonomgeving
.. bestemmingsplannen


De adviescommissie draagt eraan bij dat de woonkwaliteit en veiligheid op peil gehouden en verbeterd worden.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat woningen bij voorkeur levensloopgeschikt gebouwd of daarop aangepast worden.
 
Er is sprake van een spanningsveld, nu mensen, ook bij een toenemende zorgvraag, langer thuis moeten blijven wonen,
terwijl de woning daarvoor niet of onvoldoende geschikt is.


Zij beoordeelt de plannen en adviseert daarover vanuit het perspectief van de bewoner respectievelijk gebruiker.

De VAC adviseert in toenemende mate bij woningaanpassing in het kader van zorg en/of WMO-voorzieningen. 

Er wordt geadviseerd over bruikbaarheid, toegankelijkheid, comfort, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en
onderhoudsvriendelijkheid.

Opdrachtgevers zijn de gemeenten Asten en Someren, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren.

Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen hebben
of wilt u ons benaderen voor het aanvragen van een VAC advies voor uw bouwplan,
dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat:

vacastensomeren@live.nl